SRC Korak website

ITO je za Sportsko - rehabilitacijski centar "Korak" (SRC Korak) napravio prilagođenu, prilagodljivu, brzu i modernu službenu web stranicu, koja je napravljena na Drupal tehnologiji.

Similar projects

Like what we do?