osssk
  • osssk
  • osssk

U mnogim ITO projektima možemo naći mnoštvo studentskih i obrazovnih projekata. Web stranica osssk.edu.ba bila je dio projekta studentske prakse za kreiranje školske web stranice. Stranica je razvijena na platformi Drupal, koristeći jquery, PHP, javaScript i slične moderne tehnologije.

Similar projects

Like what we do?