katarina
  • katarina
  • katarina

Korporativna web stranica za jednu od vodećih tvrtki iz IT sektora u Hercegovini. Stranica je razvijena na platformi Drupal koristeći PHP, JQuerry, Javascript itd.

Similar projects

Like what we do?