svjetlo riječi

Web portal svjetlorijeci.ba, s fantastičnom ocjenom A za W3C i svim svjetskim web standardima, predstavlja jedan od najboljih projekata koje smo uspješno završili koristeći Drupal kao platformu.

Similar projects

Like what we do?