Euroinvest

Za Euroinvest d.o.o. kreirali smo web aplikaciju kao rješenje za upravljanje zgradama, stanovima, poslovnim prostorima, garažama i  jednu mobilnu aplikaciju za Stanare i Predstavnike stanara  preko koje mogu pratiti svoje račune, budžet za zgradu i prijavljivati eventualne kvarove domaru.

Web aplikacija podržava:

·         Dodavanje zgrada, stanova, garaža i poslovnih prostora u evidenciju,

·         Upravljanje zgradama, stanovima, poslovnim prostorima i garažama,

·         Unos korisnika stanova, poslovnih prostora i garaža

·         Upravljanje korisnicima stanova, poslovnih prostora i garaža

·         Evidencija troškova za održavanje zgrada se obračunavaju mjesečno po svakom vlasniku stana, poslovnog prostora i garaže

·         Izdavanje računa vlasnicima stanova, poslovnih prostora i garaža

·         Izdavanje računa za predstavnike stanara/upravitelja zgrada

·         Donacije za nepredviđene situacije kada dođe do neočekivanih troškova

·         Evidencija uplata

·         Izdavanje opomena za neplatiše

·         Izvještaje

Mobilna aplikacija za stanare:

·         Pregled svih plaćenih i neplaćenih računa

Mobilna aplikacija za predstavnike stanara:

·         Pregled plaćenih i neplaćenih računa

·         Pregled broja plaćenih i neplaćenih računa od stanara

·         Pregled stanja budžeta zgrade

·         Prijava kvara sa slikom i tekstom

Mobilna aplikacija za domara

·         Pregled prijavljenih kvarova

·         Odgovor na prijavljeni kvar sa statusom izvršeno

Similar projects

Like what we do?