Poliklinika Vitalis, business application

Za polikliniku Vitalis ITO je napravio poslovnu aplikaciju, zasnovanu na .NET tehnologiji, za upravljanje ambulantnim pregledima i naručivanjima kod liječnika, izdavanje medicinskih rezultata i mišljenja liječnika (kao mini bolnički sustav).

Similar projects

Like what we do?