ASA Group custom business application

Za ASA Group, ITO je napravio prilagođenu poslovnu aplikaciju za interno ocjenjivanje i nagrađivanje ideja i inovacija zaposlenika tvrtke.

Na ovaj način radnike se potiče na aktivno uključivanje u izgradnji tvrtke.

Similar projects

Like what we do?