Dzida mobilna aplikacija

Poslovna aplikacija za upravljanje radnim nalozima i opremom te kao dio poslovne aplikacije namijenjena isključivo djelatnicima u servisu i upravljanju njihovim narudžbama.

Ova je aplikacija napravljena putem Android tehnologije.

Similar projects

Like what we do?