Filozofski fakultet je sastavnica Sveučilišta u Mostaru, jedinog sveučilišta u Bosni i Hercegovini na kojem se nastava odvija na hrvatskom jeziku. To je znanstvena i visokoškolska ustanova koja pruža obrazovanje u tri ciklusa (preddiplomski, diplomski i postdiplomski) kroz 17 studijskih programa iz različitih područja društvenih i humanističkih znanosti. Nastava se održava u skladu s načelima Bolonjske deklaracije. Filozofski fakultet nastao je iz Učiteljskog fakulteta u akademskoj godini 2005./06. Studijski programi Hrvatskog jezika i književnosti, Engleski jezik i književnost, Njemački jezik i književnost i Povijest uvedeni su na Učiteljskom fakultetu u akademskoj godini 1994/95. Studij Filozofije, Novinarstva, Latinskog jezika i rimske književnosti, Povijesti umjetnosti i arheologije uspostavljeni su u razdoblju od 1999. do 2001. godine. U akademskoj godini 2005./06. Uvedeni su novi studijski programi prilagođeni odredbama Bolonjske deklaracije.

Similar projects

Like what we do?