GUMAM
  • GUMAM
  • GUMAM
Client: Guma M

Front-end i back-end aplikacija za upravljanje uslugama servisa, razvijena u .Net tehnologiji i koja omogućuje kupcima da zakažu svoje zahtjeve za uslugom samo klikom miša. Izuzetno moderna i brza web aplikacija.

Similar projects

Like what we do?